«هوالغفور»

جزر ومد اين دريا فقط کودکان جذامی را نشانه رفته است

به دستهای خونی اين دشت هم نمی شود اکتفا کرد

اصلاْ جنگ بوده يا گوسفندان را به مناسبتی از اين قبيل قربانی کرده اند

هر چه بشود

کلاه هاتان را از سرتان در نياوريد

کودکان جذامی تا آخرين قطره نفسشان از آلاچيق ها دفاع می کنند

----------------------------------

شايد چرخ های اين طياره هم روی همين سياره به گل بنشيند

و بالاخره معلوم می شود

کدام تير و کمان است که بر زنان دشت شليک می کند

--------------------

بايد به جذاميان پناه ببريد

تکه هايشان از حصار ها می گذرند و بادبادکها را هوا می کنند .

                                         ( زهره )مورخ بيست و چهارم ماهی که هنوز نيامده

سلام آقای کاوه . بهتر است نشانی از خودتان بگذاريد ( يا اگر خواستيد ).

/ 0 نظر / 3 بازدید