/ 4 نظر / 3 بازدید
کاوه

در يادم مانده روزی به دنبال ستاره ای شاعر گشتم ! از ستاره ها تنها فخر نورشان را ديده بودم . هيچ گاه نديده بودم ستاره ای چامه سرايی کند . و گاهی که يافتمش خواستم تا ابد بيگانه باشم و سیر بنگرمش . اما ..... / و اکنون پس از چندی که شعری نميگويی چيزی نميگويی عکسی گذاشته ای ! / ستاره ی شاعر آيا سهم ما فقط غصه خوردن است ؟ / اينقدر بی اثریم يا کنار کشيدن و غصه خوردن نمای بهتری دارد ؟ / روزگاریست که انسان های بزرگ شعر میگویند اما ! اما همه چیز را از یاد برده اند ! گم شده اند ! روزگاریست که شاعری بزرگ میگوید : کاوه شعبان بی مخی بیش نبود ! / در این روزگار شعری آواز کن ! نغمه ای ساز کن ! خود را از غصه باز کن ! / فرصت برای حرکت کوتاه است / متحرک شاید خدایگانه غمگین باشد اما هیچ گاه غصه نخواهد خورد ! / راستی گوشهایی سراغ دارم / ببین میتوانی شعری درخورشان سرود کنی . (http://www.mojepishro.com )

کاوه

ببخش اگر به خيالی دمی این ستاره را از آن زمينیان دانستم ! / ببخش اگر خواستم ......../ خدانگهدارتان باشد

neda

اين بنده خدا هم مثل خودت هر چی ميخوره چاق نميشه

kaveh

حق با شماست . ببخشيد . هر چه هست از نفهميدن است . نفهميدن اين که شما نبايد به ميل کسی رفتار کنيد . خدانگهدار شما باشد