رنج لاکردار...

بی تو احساس می کنم پری ام ، با کتاب سلوک در گیرم

انتظار صعود می کشم و،  با اسد روی تخت می میرم

بی تو احساس می کنم هامون ، وسط شک و تردیدها مرد

با تو احساس می کنم مامان ، سفره ای چید و میهمان هم خورد

با تو احساس می کنم هستم ، نقش چندم اون ته تصویر

بی تو احساس می کنم الی ام ، وسط اختیارم و تقدیر

با تو احساس می کنم ، هستم ، هستنم را به نیستی نسپار

بی تو احساس می کنم بودن ، خود رنج است ، رنج لا کردار....!!!

/ 6 نظر / 27 بازدید
سعیدی

درود به ما هم سر بزنید سر زدن گناه کاران واجب است

شیرین خسروی

سلام عزیزم آفرین واقعا مخصوصا بیت آخر درود بر تو

شیرین خسروی

سلام عزیزم آفرین واقعا! درود بر تو مخصوصا بیت آخر[ماچ]

قاسم ملااحمدی

سلام بعد مدتها خوب ظهور کردی لذت بردم خیلی قشنگ بود

saiidi

درود های فراوان و سپاس از حضور تان