هوالغفور

خدا هم به تظاهرتان خيره مانده است

و از شانه های زمين فقط گهواره خالی می روياند

سرود ملی تان

                  ای مردم زمين

                                     خيانت باد .

/ 1 نظر / 3 بازدید
kaveh

سلام خانم يحيايی مهربان ! از اين که هنوز هم به ياد چون منی هستيد سپاسگزارم . / سر زدنتان خوشحالم کرد ! لطف کرديد / چندی به هم ريخته بودم تا حدی که سر از بيمارستان در آوردم / از آن پس فکر نميکنم نظراتم زياد خواندنی و جالب باشه / زياد هم حوصله ای نمانده به قول فرهاد که ميخواند جماعت من ديگه حوصله ندارم و به خوب اميد و از بد گله ندارم انگار همچون شده ام ! / به هر حال شما ببخشاييد هر چه که قابل عفو چشمپوشيست ! بازهم به عيادتم بياييد خوشحال ميشوم / قربان شما خدانگهدارتان باشد