بگذار کمی آرام گیریم

" به آنکه به راستی دوستش می دارم"

 

بگذار آفتاب هر آن گونه که می خواهد بتابد

بگذار همه چیز را فراموش کرده باشیم

بگذار تا مرا و تو را فراموش کنند

و رهایمان سازند

بگذار بر جایگاه آرامشمان قدری وانهیم و بیاساییم

بگذار به جستجوی خودمان رهسپار شویم

بگذار فقط من

               و

               تو باشیم

با چشمهایی باز بر رویاهایمان

با لبانی از لبخند هایمان

با غم هایی که دیگر فراموششان کرده ایم

بگذار هر که می خواهد فریاد زند تا زمین بشنود

بگذار هر که می خواهد دروغ بگوید

بگذار هر که می خواهد شعار دهد

بگذار من و تو ساکت باشیم و آرام بگیریم

                                           بشنویم

                                           و سکوتمان را زمزمه کنیم .

/ 3 نظر / 23 بازدید
سمیر یحیا

بگذار آفتاب از چهارسو بتابد تا ندانم کجای زمین ام....

مهدی

بگذارهرگزکسی نداندکه ازعشق بامن چه گذشت...