بی عنوان

 

بیهوده می خواهیم خودمان را شاد نشان دهیم

آزاد نشان دهیم

آگاه نشان دهیم

بیهوده می خواهیم ...

 

بیهوده نمی خواهیم بمیریم

و از رفتنمان یک پنجره از بغض برایمان تاب نیاورد

بیهوده نمیخواهیم

هرچند بیهوده خواستنمان هم بیهوده بود .

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
سمیرا یحیایی

به قول مهتا بردبار... تو این اوضاع بیهده... چقدر آنفلوانزای خوکی خوب است...

سمیرا یحیایی

سنگینی دوران که حشر کائنات است کی فاعلاتن فاعلاتن فاعلات است.... کجایی؟