گياهان از فقر می  رويند

درندگان از قدرت

بايد سخاوت فرسنگها را طی کنيم

تا به چند کيلومتری دريانورد پير برسيم

که همه کوسه ها را پری دريايی می بيند .

که خيلی هم سخته

۸۰/۱۱/۳۰  سر کلاس هواشناسی با استاد رئوفی اين و نوشتم

واقعاْ کلاس عذاب آوری بود . تو اون کلاس بود که فهميدم هوارو فقط امثال اون استاد می تونن بشناسن و بس .02.gif

/ 1 نظر / 3 بازدید
mehdi

سلام.خوبی......... استاد رئوفی استاد خوبی بود قدرشو ندونستيم. يادته نمايشگاه هواشناسی زديم. دورانی بود.سرپرست نمايشگاه بودم .کلی ذوق ميکردم.حيف که قدرشو ندونستم.حيف که قدر اون دورانو ندونستم.ماکتی ساختيم از ايستگاه سينوپتيک.نجاريش با تو بود.تراشکاريش با من. اتاقک زير راه پله آزمايشگاه