تصویر آرام

کودکی با اسباب بازی های قرن 21 واقعه 11 سپتامبر را بازی می کند

وروز استقلال فال حافظ می فروشد از زبان نامجو و رادیو مصاحبه پخش می کند با طول موج بلند و کودکانی که الک دلک را شرطی کرده اند جنازه می کشند وسط  وپستان مادرانشان را از سر هوس می مکند /

رستگار ترین مردان در ازدحام اسکیموها از سرما جیغ می کشند وکامیون کامیون پتو صادر می کنند به قطب شمال و باز افسانه ها به اسکیموها پاداش می دهند/

این کانال ساختگی قدرت روی این امواج سفر می کند /

روی این فرکانس می چرخد  وقتی فاحشه های طلایی بر گلوهاشان حلقه می آویزند و ناف هایشان راه به دهانشان دارند /

اعدامیان صف کشیده اند پشت این در /  مبهوت /

و به کیسه می گذارند کفش هاشان را و اشتهاشان گوسفندی را می بلعد

با لبخندی بر لبهایشان و لنگه گیوه ای بر دست/.

/ 0 نظر / 4 بازدید