این روبان کبود تر شد

قصد باران سکوت بود .ناودان نگذاشت.

 

هو الجميل

اگر آن ترک شيرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را .

                                          حافظ شيرازی

----------------

اگر آن ترک شيرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندويش بخشم سرو دست و تن و پا را

کسی گر چيز می بخشد از آن خويش می بخشد

نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را.

                                               صائب تبريزی

-------------------

اگر آن ترک شيرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندويش بخشم تمام روح و اجزا را

کسی گر چيز می بخشد مثال مرد می بخشد

نه چون صائب که می بخشد سرو دست و تن و پا را

سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند

نه بر آن ترک شيرازی که عاشق کرده دل ها را .

                                             محمد حسين شهريار

-------------------------------------------------------------------

اگر آن ترک شيرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندويش بخشم . به خال هندويش بخشم . به خال هندويش بخشم ....................................................

 

  
نویسنده : زهره یحیایی ; ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤
تگ ها :