این روبان کبود تر شد

قصد باران سکوت بود .ناودان نگذاشت.

 

سلام دوستان

سه شنبه روز تولد کسی که مثل هيچکس نيست بود. کسی که مثل هيچکس نيست از نظر هر کسی يه شکلی داره .

مسيحی ها به شکل مسيح که يک مسيحی رنج کشيده است و پسر خداست و صليب به دوش داره

زرتشتی ها به شکل اهورا که يک زرتشتی پر و پا قرص ( نجات دهنده زمين )

يهودی ها به شکل يه يهودی سفت و محکم که اونها رو به وطن اصلی شون بر می گردونه .

مسلمون های شیعه به شکل یک مسلمون واقعی شیعه که وقتی تمام دلها بشکنه ، تمام زمین پر ننگ و بدی بشه خودش رو به داد مردم

می رسونه.

 

و مسلمونای سنی هم به شکل یک مسلمون تعصبی سنی که حق داره عدل و داد و تو همه دنیا بریزه و دنیا رو گلستون کنه .

 

ولی آیا واقعاً کسی که مثل هیچکس نیست شکل این چیزهایی که آدم ها تصور می کنند ؟ کسی که مثل هیچکس نیست هست .ولی کی و چه جوری میاد معلوم نیست ولی حتماً می یاد .

 

کسی می آید 

من خواب دیده ام که کسی می آید

کسی دیگر

 کسی بهتر

و مثل آن کسی ست که باید باشد

کسی که در دلش با ماست

در نفسش با ماست

در صدایش با ماست

و نان را قسمت می کند

و پپسی را قسمت می کند

و هرچه را که باد کرده باشد

و سهم ما راهم می دهد

من خواب دیده ام ....( فروغ فرخزاد)

  
نویسنده : زهره یحیایی ; ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ مهر ۱۳۸٤
تگ ها :