این روبان کبود تر شد

قصد باران سکوت بود .ناودان نگذاشت.

 

 نان را از من بگير اگر می خواهی

هوا را از من بگير اما

خنده ات را نه .

پابلو نرودا

----------------------------------

به تکامل اين اژدها نگاه کنيد

اول قرار بود از دهانش آتش بيايد

بعدا از راه رفتنش يک داستان نوشتند و اسمش را پاهای اژدهای بی آزار گذاشتند .

به تکامل اين انسان نگاه نکنيد

زيرا

اول قرار بود به کسی خيانت نکند بعدا کسی که جنايت نمی کرد را خائن فرض کردند و اسلحه های مهيب بر شقيقه اش کشيدند .

به تکامل اين زمين هر چقدر

هر چقدر بنگريد

باز انتهايش به انسان می رسد . ا ن س ا ن ( زهره )

  
نویسنده : زهره یحیایی ; ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٤
تگ ها :