این روبان کبود تر شد

قصد باران سکوت بود .ناودان نگذاشت.

 

مرا تو بی سببی نيستی

به راستی

صلت کدام قصيده ای

ای غزل ؟

------------

يزدان عزيزم . به خاطر همه خوبيهايت بدی هايم را ببخش .

آه         تو می دانی

تو می دانی                 مرا

سر باز گفتن کدامين سخن است از کدامين درد .

---------

من وتو يکی دهانيم

من وتو يکی ديدگانيم

--------

يزدان عزيزم روز مرد درونت رو بهت تبريک می گم .

دوستان (مردان )روز مرد درونتون و روز پدرهاتون و تبريک می گم .

  
نویسنده : زهره یحیایی ; ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٤
تگ ها :