این روبان کبود تر شد

قصد باران سکوت بود .ناودان نگذاشت.

عناوین مطالب وبلاگ "این روبان کبود تر شد"

» جهان رودی می شود و از قلب من عبور می کند :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
» کافه آبنوس :: سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳
» دو نیمه ام :: دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩۳
» جا رختی ام پر شد از رخت های سپید :: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
» سیاره ی زمین با کفش های نقره ای تو شوت می شود :: جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳
» ... که با چشمهات خواب خرگوش سفید... :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» پیاده می روم ... :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» دربند پرویز شهبازی :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» شب های انتظار کمی عشق ... :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» جشن پرشین بلاگ :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» نوشته ای بر گذشته :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» روزی مرگ تو را فرا می خواند... :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» مقاله ای برای برف روی کاج ها :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» رنج لاکردار... :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» وسطایی :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نوشته ای بر فیلم زنگار و استخوان ( ژاک اودیار ) :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» پرسش های عشق :: شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
» بی عنوان :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» چون زن در جستجوی آینه ام ... :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» زن -انتظار- میدان فردوسی :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
» هفت کفن پوسانده ام :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
» خودم بودم که از این مرد باردار شدم :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
» برخوردی با نادر و سیمین و جدایی شان :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
» جاده انقلابی :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
» جنین :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
» مرز من و زمین :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» تحقیقی بر فیلم سالومه از سائورا :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
» بی نقطه جهان به جایی نمی رسد ، نقطه :: دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩
» روزها پی هم... :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» 4 پاره :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
» به یک متولد 49 :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
» سیگار بهمن 1 تا 3 :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
» یک فیلم سی و پنج میلیمتری :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
» هامون قاتی خون و خیال ... :: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
» طب سوزنی :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» هر هزار سال یکبار :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» چه ناشیانه در انتظار گذشت زمانم :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
» چه انتظار ... :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
» خلیل درمنکی(نشراز دو وبلاگ) :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸
» برای تو :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
» طنابی بگیر برایم . :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸
» قهوه :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
» بیشه ای بی ریشه :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» از ناودان شهر خون می ریزد :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» نگاه کن :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
» بند ناف پوسیده :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
» دیالوگ :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸
» بی عنوان :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
» چند گانه :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» آیا خشونت ؟ :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸
» نه آن ماند و نه این شد :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸
» به ویرانی ی خودمان ... می خندیم :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
» اگر می خواهی نگهم داری دوست من از دستم می دهی :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
» این متن جای پا زدن ندارد ، دو چرخه :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸
» کلاهی برای خودمان :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پنجگانه :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بگذار کمی آرام گیریم :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
» آرمان شهر :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» نارنج برای چاقو :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
» سال نو پیش پیش مبارک :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» ماده گاوی که بر پستانهایش نام قدیسه ای را تاتو کرده بودند :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
» خم شده بودی و کفش هایت را ... :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
» کوچکترین فرد خانواده ام بس طام بود :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
» پوست بی نظیر پلنگ :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» چه دیدم مانیفستٍ چو ؟ :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧
» داستان :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
» وقتی اسکناس پسر بچه را ... :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
» دهه سوم :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
» انگار همیشه پشت این دری :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
» آنروزها وقتی که من بچه بودم :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
» تصور خمیازه وقتی خارج شدم :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
» ستون پنجم این ماجرا خودت بودی :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧
» مرز ها را بو بکش :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
» سقوط که می کنی :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧
» رفتن به دعوت حاتمی کیا :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٧
» ضعف :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧
» من غلام قمرم ...... :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
» آلن و باربرا پیز نشر البرز :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» انواع عقده :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
» خورشید از یقه ام تو م ی ر ف ت :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» و یک شکنجه که دوباره به جانمان افتاد :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
» دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧
» این مرداد - این شاملو :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
» تصویر آرام :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧
» ارثی که داریم :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
» تانگو ، جسد ، انگشت سبابه :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
» به همین دلتنگی :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
» جبر نیست که اختیار است :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» این که می رسد نوروز است :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦
» جشن تور لیدر های عزیز :: چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٦
» از سه راه آذری گذر...... :: شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦
» پل حافظ-الوند :: یکشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٦
» دي ماه :: چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦
» به تجسم بلوغ در شناسنامه ای که ای کاش گم می شد :: دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦
» جويبار از تن تو خالی ست :: چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦
» تابوت پر از ايراد بال دار شد :: چهارشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٦
» وقوع پياده رو در دلپذيری تعفن :: چهارشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٦
» -------------------- :: یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦
» ساتور شش تيغ به جسد می خورد :: پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦
» تا باشد صلح باشد دوستی باشد نيرنگ نباشد :: شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦
» من انگار پری کوچکی را می شناسم......... بی ربط :: پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
» ص ا دق دق دق ه د ا ي ت :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» اگر ناغوث اين کليصا تناب داشط ........ :: دوشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٦
» جير افت :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
» به ريل رسيده به قطار نرسيدن بهتر است :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٥
» به تصادف نوروز با بهار :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٥
» مرهم به شيهه باد نگذاريد :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥
» به پيوست :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٥
» ذائقه :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٥
» از قديم نديما :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥
» بيعنوان :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٥
» شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥
» شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥
» دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٥
» یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤
» جمعه ٥ اسفند ۱۳۸٤ :: جمعه ٥ اسفند ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤
» شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤
» شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤
» شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٤
» شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٤
» شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٤
» جمعه ۱۳ آبان ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳۸٤
» شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤ :: شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٤
» یکشنبه ۳ مهر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳۸٤
» جمعه ٢٥ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٥ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤
» جمعه ٢۱ امرداد ۱۳۸٤ :: جمعه ٢۱ امرداد ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤
» جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤ :: جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
» شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
» شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
» شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
» نفس عميق :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤
» چه عجب معرفی :: دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٤
» شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٤