این روبان کبود تر شد

قصد باران سکوت بود .ناودان نگذاشت.


دود :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٥
اولیس در سرزمین خودمان :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٥
شبح هملت :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳٩٤
قلاب سیمانی ام :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٤
جهان رودی می شود و از قلب من عبور می کند :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
کافه آبنوس :: سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳
دو نیمه ام :: دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩۳
جا رختی ام پر شد از رخت های سپید :: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
سیاره ی زمین با کفش های نقره ای تو شوت می شود :: جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳
... که با چشمهات خواب خرگوش سفید... :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
پیاده می روم ... :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
دربند پرویز شهبازی :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
شب های انتظار کمی عشق ... :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
جشن پرشین بلاگ :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
جشن پرشین بلاگ :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
روزی مرگ تو را فرا می خواند... :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
مقاله ای برای برف روی کاج ها :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
رنج لاکردار... :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
وسطایی :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
نوشته ای بر فیلم زنگار و استخوان ( ژاک اودیار ) :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
پرسش های عشق :: شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
بی عنوان :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
چون زن در جستجوی آینه ام ... :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
زن -انتظار- میدان فردوسی :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
هفت کفن پوسانده ام :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
خودم بودم که از این مرد باردار شدم :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
برخوردی با نادر و سیمین و جدایی شان :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
جاده انقلابی :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
جنین :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
مرز من و زمین :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
تحقیقی بر فیلم سالومه از سائورا :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
بی نقطه جهان به جایی نمی رسد ، نقطه :: دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩
روزها پی هم... :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
4 پاره :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
به یک متولد 49 :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
سیگار بهمن 1 تا 3 :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
یک فیلم سی و پنج میلیمتری :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
هامون قاتی خون و خیال ... :: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
طب سوزنی :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
هر هزار سال یکبار :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
چه ناشیانه در انتظار گذشت زمانم :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
چه انتظار ... :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
خلیل درمنکی(نشراز دو وبلاگ) :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸
برای تو :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
طنابی بگیر برایم . :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸
قهوه :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
بیشه ای بی ریشه :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
از ناودان شهر خون می ریزد :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
نگاه کن :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
بند ناف پوسیده :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
دیالوگ :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸
بی عنوان :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
چند گانه :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
آیا خشونت ؟ :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸
نه آن ماند و نه این شد :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸
به ویرانی ی خودمان ... می خندیم :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
اگر می خواهی نگهم داری دوست من از دستم می دهی :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
این متن جای پا زدن ندارد ، دو چرخه :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸
کلاهی برای خودمان :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
پنجگانه :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
بگذار کمی آرام گیریم :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
آرمان شهر :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
نارنج برای چاقو :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
سال نو پیش پیش مبارک :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
ماده گاوی که بر پستانهایش نام قدیسه ای را تاتو کرده بودند :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
خم شده بودی و کفش هایت را ... :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
کوچکترین فرد خانواده ام بس طام بود :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
پوست بی نظیر پلنگ :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
چه دیدم مانیفستٍ چو ؟ :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧
داستان :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
وقتی اسکناس پسر بچه را ... :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
دهه سوم :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
انگار همیشه پشت این دری :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
آنروزها وقتی که من بچه بودم :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
تصور خمیازه وقتی خارج شدم :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
ستون پنجم این ماجرا خودت بودی :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧
مرز ها را بو بکش :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
سقوط که می کنی :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧
رفتن به دعوت حاتمی کیا :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٧
ضعف :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧
من غلام قمرم ...... :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
آلن و باربرا پیز نشر البرز :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
انواع عقده :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
خورشید از یقه ام تو م ی ر ف ت :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
و یک شکنجه که دوباره به جانمان افتاد :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧
این مرداد - این شاملو :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
تصویر آرام :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧
ارثی که داریم :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
تانگو ، جسد ، انگشت سبابه :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
به همین دلتنگی :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
جبر نیست که اختیار است :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
این که می رسد نوروز است :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦
جشن تور لیدر های عزیز :: چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٦
از سه راه آذری گذر...... :: شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦
پل حافظ-الوند :: یکشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٦
دي ماه :: چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦
به تجسم بلوغ در شناسنامه ای که ای کاش گم می شد :: دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦
جويبار از تن تو خالی ست :: چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦
تابوت پر از ايراد بال دار شد :: چهارشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٦
وقوع پياده رو در دلپذيری تعفن :: چهارشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٦
-------------------- :: یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦
ساتور شش تيغ به جسد می خورد :: پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦
تا باشد صلح باشد دوستی باشد نيرنگ نباشد :: شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦
من انگار پری کوچکی را می شناسم......... بی ربط :: پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
ص ا دق دق دق ه د ا ي ت :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
اگر ناغوث اين کليصا تناب داشط ........ :: دوشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٦
جير افت :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
به ريل رسيده به قطار نرسيدن بهتر است :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٥
به تصادف نوروز با بهار :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٥
مرهم به شيهه باد نگذاريد :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥
به پيوست :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٥
ذائقه :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٥
از قديم نديما :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥
بيعنوان :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٥
شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٥
دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥
شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥
پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥
دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤
جمعه ٥ اسفند ۱۳۸٤ :: جمعه ٥ اسفند ۱۳۸٤
دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤
شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤
شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤
شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤
پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤
پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤
دوشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٤
شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٤
شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٤
دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤
دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤
دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤
دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤
پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٤
دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤
دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤
یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٤
جمعه ۱۳ آبان ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳۸٤
شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤ :: شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳۸٤
دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٤
یکشنبه ۳ مهر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳۸٤
جمعه ٢٥ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٥ شهریور ۱۳۸٤
پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٤
پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٤
چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤
جمعه ٢۱ امرداد ۱۳۸٤ :: جمعه ٢۱ امرداد ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٤
یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤
جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤ :: جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤
پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
نفس عميق :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤
یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤
یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤
چه عجب معرفی :: دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٤
یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٤
پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤
دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٤
شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٤